huisregels

Wij hanteren de volgende huisregels in Thermen Katara:
 

 • Iedereen vanaf 8 jaar is welkom in Thermen Katara
 • Kinderen tot 16 jaar dienen overal begeleid te worden door een volwassene
 • Het dragen van badkledij is niet toegestaan in Thermen Katara, behalve op badpakdagen. Dan is voor heren een korte zwemshort toegelaten. Voor dames een bikini of badpak zonder gesloten hals, mouwen en/of pijpen. Strings zijn niet toegelaten op badpakdagen
 • Badslippers dragen is overal in het gebouw verplicht
 • Sauna’s en baden betreed je blootsvoets. Slippers niet mee naar binnen nemen behalve in stoombad
 • Draag steeds een badjas wanneer je in het gebouw circuleert, ook op badpakdagen
 • Het complex betreden met schoenen, laarzen of ander schoeisel is verboden
 • Nuttig voldoende voedsel alvorens sauna en badhuis te gebruiken
 • Om rust en ontspanning te waarborgen, wordt stilte in al onze faciliteiten gevraagd
 • Zelf voedingswaren en dranken meebrengen en nuttigen is niet toegelaten
 • Gelieve met mate alcohol te gebruiken. De verkoop van alcohol kan steeds geweigerd worden
 • Glazen of eten meenemen in natte ruimtes en badhuis is niet toegestaan
 • In het gebouw en de tuin geldt een rookverbod. Voor rokers is een apart terras en rokersprieel voorzien
 • Iedere gast krijgt tijdens het verblijf een polsbandje om zijn/haar kleedkastje te sluiten en waarmee alle bestedingen worden geregistreerd. Het is verplicht om het bandje te blijven dragen. Thermen Katara is niet aansprakelijk voor de gevolgen na verlies
 • De toegang kan ontzegd worden aan personen onder invloed van alcohol, verdovende middelen of eender welke situatie die niet in het complex kan toegelaten worden
 • Net voor of tijdens uw saunabezoek is het verboden om verdovende, pijnstillende of geestesverruimende middelen te gebruiken
 • Dieren zijn niet toegelaten in het complex
 • Mobiel bellen is verboden
 • GSM-toestellen, i-Pads en laptops meenemen in het complex is verboden
 • Foto’s of andere opnames maken in het complex is strikt verboden
 • Het is verboden om wapens, messen, chemische stoffen of andere producten mee te brengen
 • Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het complex te weigeren
 • Stoelen en ligbedden bezet houden zonder ze te gebruiken is niet toegestaan
 • Persoonlijke eigendommen kunnen achtergelaten worden in het kleedkastje. Tassen zijn niet toegestaan in het complex.
 • Wij vragen eenieder respect voor alle aanwezigen en zich te onthouden van agressief of racistisch gedrag, ongewenste of gewenste intimiteiten, beledigingen of fysiek geweld
 • Aanwijzingen van personeel van Thermen Katara dienen steeds te worden gevolgd
 • Iedere gast wordt geacht zijn/haar lichaam grondig te reinigen in de daarvoor beschikbare ruimtes, alvorens van de thermenfaciliteiten gebruik te maken
 • Douchen is verplicht alvorens baden, sauna’s of stoombad te gebruiken
 • Douchen na gebruik van een warme ruimte is verplicht alvorens te baden
 • Voor ieders hygiëne is het verplicht in de sauna’s en voetenbad met het volledige lichaam plaats te nemen op een handdoek
 • Voor brandveiligheid is het ten strengste verboden zelf opgietingen te verrichten in de sauna. Een opgieting is uitsluitend toegestaan door medewerkers van Thermen Katara
 • Voor brandveiligheid: leg geen handdoeken of ander textiel te drogen in de sauna
 • Wij behouden het recht om foutief verstrekte informatie op website, folders of reclame te corrigeren, zowel voor als na bestellingen of reservaties
 • Indien vermelde prijs van eender welk saunatoegang, arrangementen of behandelingen niet aangeeft voor hoeveel personen deze geldt, dan is deze prijs steeds voor 1 persoon. Thermen Katara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten, vergetelheden of misverstanden die hieruit kunnen voortvloeien
 • Thermen Katara behoudt zich het recht voor om groepen groter dan 4 personen te weigeren
 • De restitutie van voorschotten wordt geweigerd indien gasten de gemaakte reservatie niet nakomen. Desgevallend is tevens Thermen Katara ontslagen van haar verplichtingen
 • Levertijd en beschikbaarheid van producten en cadeaubons is onder voorbehoud. Via de website bestellen ontleend derhalve geen rechten
 • Cadeaubons en producten worden pas geleverd na ontvangst van betaling
 • Cadeaubonnen van Thermen Katara zijn 1 jaar geldig en zijn een geldig betaalmiddel
 • Meerbeurtenkaarten voor saunatoegang zijn niet-persoonsgebonden en niet-tijdsgebonden tenzij anders vermeld
 • Abonnementen zijn persoons- en tijdsgebonden. Het tegoed dat staat geregistreerd in het beheerssysteem van Thermen Katara is bindend
 • Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van meerbeurtenkaarten of abonnementen door de houder of andere partijen heeft Thermen Katara het recht om de desbetreffende meerbeurtenkaart of abonnement met onmiddellijke ingang te laten vervallen
 • Verwijzingen of links van onze website naar andere media zijn slechts opgenomen ter informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud e.a. van deze media
 • Acties en/of voordeeltarieven zijn niet cumuleerbaar
 • Indien gemaakte afspraken voor behandelingen door de gast niet worden nageleefd dan is de prijs voor deze behandelingen automatisch verschuldigd
 • Thermen Katara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels, allergische reacties of kwetsuren
 • Berg waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk op in de afsluitbare kleedkastjes.
 • Uit veiligheidsoverwegingen kunnen wij de betaling met grote coupures cash geld weigeren
 • De directie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of ontvreemding van goederen en waardevolle voorwerpen
 • Teneinde de veiligheid, rust en orde te garanderen en ongewenst gedrag te voorkomen maakt Thermen Katara gebruik van cameratoezicht. De gast wordt hierop geattendeerd bij het betreden van het gebouw
 • Dit huisreglement heeft tot doel om de veiligheid, orde, rust en hygiëne binnen Thermen Katara te garanderen, alsmede om de (rechts)positie tussen partijen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst te regelen. Elke persoon die toegang wenst tot Thermen Katara onderschrijft de bepalingen van dit huisreglement. Zoniet wordt de toegang geweigerd
 • Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit het complex tot gevolg, na volledige betaling en zonder restitutie